Huisregels

Huisregels NH Fysiotherapie

  • Wanneer u en afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden. U mag in de wachtruimte plaatsnemen. Uw fysiotherapeut komt u ophalen. Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door u therapeut bent opgehaald, meldt u dan s.v.p.
  • U wordt verzocht elke behandeling een handdoek mee te nemen. Onderdeel van de behandeling kan oefentherapie zijn, neem daarvoor passende sportkleding en (SCHOON) schoeisel mee.
  • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgemeld. Hiervoor kunt u op momenten dat wij niet in staat zijn de telefoon te beantwoorden (of in het weekend) een bericht achterlaten op de voicemail of een mail sturen. Voor afspraken die niet tenminste 24 uur van tevoren zijn afgemeld zijn wij genoodzaakt een rekening te sturen die niet door zorgverzekeraar wordt vergoed.
  • Bij uw eerste bezoek in onze praktijk zullen we u vragen een toestemmingsformulier te tekenen voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens en het bewaren van een eventueel trainingsschema (met naam) in de oefenzaal.
  • De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies en diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein van de praktijk. Waardevolle spullen kunnen worden opgeborgen in de desbetreffende kluisjes in de kleedruimten.

Kwaliteit

  • Om onze kwaliteit hoog te houden zijn wij aangesloten bij het onafhankelijk platform Qualizorg. Wij zullen u bij het eerste gesprek vragen of u mee wilt doen aan een enquête die u na afsluiting van uw dossier toegestuurd krijgt. Deze informatie is erg belangrijk voor ons om onze zorg op het hoogste niveau te houden. We zouden het erg waarderen als u deze enquête wilt invullen, bij voorbaat bedankt.

Klachtenregeling

  • Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut, bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat? Of heeft u suggesties voor ons? Dan is dat goed om de opmerking kenbaar te maken. Voor uzelf, andere patiënten en voor de kwaliteit van onze praktijk. Neemt u persoonlijk, telefonisch of per mail contact met ons op. Er is ook een meldformulier wat u kunt vinden op de volgende site: www.defysiotherapeut.com. Deze klachtenregeling is geregeld via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF).

Betalingsvoorwaarden

  • Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. Houdt u daarom het aantal gebruikte behandelingen goed bij. De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Behandelingen vanuit de aanvullende verzekering declareren wij rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.
  • Betalingen voor de fysiotherapeutische behandelingen (indien niet aanvullend verzekerd of over het aantal te vergoeden behandelingen heen) dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Het staat de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitenrechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.